Ako napísať dokonalý životopis

 

 

Takmer pri každom inzeráte ponúkajúcom voľné pracovné miesto sa stretnete s požiadavkou o zaslanie CV. Pod touto skratkou, ktorá vám možno nič nehovorí sa skrýva slovíčko „životopis“.

 

 

Curriculum vitae – CV

Curriculum vitae je pojem z latinčiny, ktorý v našom jazyku poznáme ako životopis. Životopis je v podstate najdôležitejší dokument, ktorý pri uchádzaní sa o pracovné miesto posielate zamestnávateľovi.  Z toho dôvodu by ste si mali dať na ňom poriadne záležať. Od toho ako ho napíšete sa bude odvíjať vaša budúcnosť.

 

 

Druhy životopisov

Existuje niekoľko druhov životopisov. Každý z nich má svoje klady aj mínusy. V závislosti od požiadaviek zamestnávateľa si vyberte vhodný štýl vášho CV.

 

 • beletrizovaný životopis – v podstate je to literárne umelecké dielo, ktoré sa dnes už nepoužíva
 • štruktúrovaný životopis – najčastejšie používaný druh životopisu. Nazýva sa aj profesionálny alebo profesijný životopis
 • europass – štruktúrovaný životopis, ktorý sa využíva v európskych krajinách.  Vypĺňa sa online na internete. Je možné ho preložiť do 29  jazykov vďaka čomu sa zamestnávateľ v inej krajine dozvie rýchlo a zrozumiteľne všetko o vašom vzdelaní, schopnostiach a kvalifikácii 
 • úradný životopis – v podstate je to skrátený štruktúrovaný životopis  

 

Štruktúrovaný životopis

Najčastejšie používaným druhom životopisu je štruktúrovaný životopis, preto sa podrobne zameriame naň.

 

 

Formát životopisu

Aj keď sa formát životopisu môže zdať menej dôležitý nie je tomu tak. Životopis by mal byť prehľadný a zrozumiteľný. 

 

 • rozsah maximálne 2x A4
 • CV píšte na počítači jedným typom písma. Váš rukopis nemusí byť čitateľný. 
 • nepoužívajte viac ako dve veľkosti písma. Hrubé písmo môžete použiť na nadpisy jednotlivých odsekov
 • ak chcete môžete životopis oživiť farbou. Okrem čierneho písma môžete písať aj doplnkovou farbou. Dbajte ale na to, aby bolo farebné písmo dobre čitateľné ako v PC tak aj po vytlačení na papier.

 

 

Obsah životopisu

Na základe obsahu životopisu sa rozhodne zamestnávateľ, či ste vhodným kandidátom na pracovnú pozíciu.  Je to dokument, ktorým sa  predstavujete. Prezentujete svoje vzdelanie, skúsenosti, znalosti a kariéru. Na základe tohto dokumentu sa zamestnávateľ rozhodne či vás zamestná, pozve na pohovor alebo sa radšej obzrie po niekom inom. Ako by mal teda štruktúrovaný životopis vyzerať:

 

Osobné údaje

 • meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Telefónne číslo uvádzajte v medzinárodnom tvare so slovenskou predvoľbou (+421 ....). Ak chcete môžete uviesť aj dátum narodenia. Môže to byť vašim plusom. Ak ste napríklad práve ukončili štúdium a zamestnávateľ hľadá absolventa dá vám prednosť pred záujemcami, ktorí už majú pracovné skúsenosti. 

 

Vzdelanie

 • údaje píšte chronologicky. Ako prvé napíšte najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Napíšte dátum od kedy a do kedy ste študovali, odbor a celý názov školy. Ak ste štúdiom získali titul napíšte aký a v ktorom roku.
 • postupne vypíšte školy (aj s dátumom, stačí rok) , na ktorých ste študovali. 
 • štúdium na základnej škole uvádzať nemusíte. Uviesť v životopise to môžete len ak je to vaše najvyššie ukončené vzdelanie. 

 

Doplnkové vzdelanie

 • v tomto odseku uveďte kurzy, školenia a rekvalifikácie, ktoré ste úspešne absolvovali. Ak ich je viac vyberte len tie, ktoré súvisia s pozíciou, o ktorú sa uchádzate.

 

Pracovné skúsenosti

 • pracovné skúsenosti vypisujte chronologicky (od posledného k prvému). Napíšte dátum (od – do kedy ste vo firme pracovali), názov spoločnosti a pracovnú pozíciu. Stručne môžete popísať aj náplň práce. 
 • podrobnejšie sa venujte len posledným trom zamestnaniam.  Zvyšné spomeňte len v skratke. 

 

Znalosti

 • napíšte aké jazyky a na akej úrovni poznáte (mierne pokročilý,  pokročilý, aktívny).
 • uveďte aj svoje počítačové znalosti. Nejde o to ako dobre viete hrať hry, ale o to ako dobre ovládate programy, ktoré si náplň práce bude vyžadovať (napr. práca s Word, Excel, Outlook,...)

 

Vodičský preukaz

 • ak vlastníte vodičsky preukaz uveďte skupinu a aspoň približný počet odjazdených km. 

 

Vlastnosti a záujmy

 • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,  kreativita. komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, ... všetko sú to vlastnosti, ktoré nový zamestnávateľ rád uvíta. Lepšie ale ukážu ak ich použijete v krátkych vetách.
 • uvádzajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Hudba, šport, cestovanie, turistika, maľovanie, práca s PC,...

 

Dávajte si pozor na pravopis. Dokonalý životopis z hrúbkami alebo preklepmi rozhodne dokonalý nie je. Ak ste práve svoje CV dopísali dajte ho skontrolovať ďalšej osobe, ktorá vás na prípadné chyby môže upozorniť. 

 

Vždy posielajte aktuálny životopis. Vaše znalosti, kariéra a aj záujmy sa menia a to čo ste mali napísané v životopise pred piatimi rokmi už nemusí byť pravda. 

 

 

Martina | 123jobs.sk | 123jobs Media s.r.o.