Šikana na pracovisku

 

 

Ak si myslíte, že šikana patrí do škôl a týka sa hlavne detí mýlite sa. Existuje aj šikana na pracovisku, ktorá sa na rozdiel od tej školskej prejavuje inak. Čo je šikana, ako jej predísť a ako sa jej brániť? Ak máte pocit, že ste na pracovisku šikanovaný a tento stav sa vám nepáči môžete to riešiť. Výpoveď nie je jediná možnosť ako tento problém riešiť.

 

Druhy šikany

Na pracovisku sa objavuje niekoľko typov šikanovania. Isto ste už počuli o sexuálnom harašmente, ohováraní, ponižovaní či opakovanom zastrašovaní. Nič z tohto vám v práci príjemnú atmosféru nespraví, práve naopak. Pracovná šikana je v podstate psychický nátlak, ktorý môže mať verbálnu aj neverbálnu formu. V závislosti od toho kto šikanuje a koho šikanuje rozoznávame viac typov šikany.

 

Bossing

Najčastejší prípad šikanovania na pracovisku nie len na Slovensku ale takmer v každej krajine. O bossingu hovoríme vtedy keď nadriadená osoba šikanuje podriadenú. 

  • Prejavy: šikanovaný podriadený dostáva menšie odmeny (prípadne žiadne), výsledky jeho práce si privlastňuje nadriadený. Často sú na podriadeného  kladené vyššie nároky na výkon a aj pracovný čas.

 

Mobbing

Druhým najčastejším spôsobom šikanovania je mobbing. Ide o šikanovanie vykonávané na pracovisku skupinou ľudí (kolegov) voči jednej osobe. Najčastejšie šikanuje len jedna osoba, nie je ale výnimkou ak mobbing vykonávajú dve až štyri osoby. Väčšinou majú šikanované osoby a tí, ktorí ich šikanujú rovnakú, prípadne takmer rovnakú pracovnú pozíciu.

  • Prejavy: ohováranie, sexuálne obťažovanie, ignorovanie či znevažovanie názorov šikanovanej osoby, ignorovanie, verbálne útoky, psychický nátlak, poškodzovanie dobrej povesti a pod.

 

Staffing

Staffing je menej častý spôsob šikany, s ktorým sa ale môžete stretnúť aj u nás. O staffingu hovoríme vtedy, keď je nadriadený pracovník šikanovaný podriadenými. Niektoré prejavy sú podobné ako pri mobbingu (hlavne ak medzi nadriadeným a podriadeným je malý rozdiel v pracovných pozíciách, napr. zamestnanec a vedúci menšej skupiny ľudí, predavačka a vedúca zmeny).

  • Prejavy: úmyselné sabotovanie práce, zatajovanie podstatných informácií, podávanie chybných informácií a pod. 

 

Bullying

Keď jedna osoba šikanuje jednotlivca hovoríme o bullyingu. Aj keď vám môže spôsob šikany pripomínať mobbing , bullying je výraz, ktorý sa používa pre školské kolektívy. Na pracovisku má tento spôsob šikany názov mobbing. 

 

Šikana a zdravie

Je jedno či máte svoju prácu radi, alebo do nej chodíte len preto, lebo nič lepšie nemôžete zohnať šikana nepatrí na žiadne pracovisko. Ak je v práci dobrý kolektív tak s radosťou budete chodiť aj do práce, ktorú „nemusíte“. Na druhú stranu šikana na pracovisku vie znepríjemniť aj tú najúžasnejšiu prácu. 

Zlé pracovné podmienky na pracovisku sa skôr či neskôr prejavia na vašom zdraví, ako psychickom tak aj fyzickom. Časté bolesti hlavy, poruchy spánku, problémy s trávením či nespavosťou sú len začiatkom. Tieto problémy môžu prerásť do depresií, sebaobviňovania a takmer v 15% prípadov až k samovražde.

Najčastejším riešením šikany na pracovisku je výpoveď, ktorú podá šikanovaná osoba. Aj keď to môže byť z jej pohľadu jediné možné riešenie existuje ich viac.

 

Ako riešiť šikanu

Šikanu na pracovisku môžete riešiť viacerými spôsobmi. Ak vám prekážajú dvojzmyselné reči kolegov, ohováranie alebo čokoľvek iné porozprávajte sa s nimi, povedzte im, že vám to prekáža. 

Pokiaľ šikana neprestáva sťažujte sa u nadriadeného pracovníka. Ak je správanie vašich kolegov v rozpore s dobrými mravmi, alebo ak nadriadený pracovník zneužíva svoje postavenie môžete podať oficiálnu sťažnosť. Sťažnosť musí zamestnávateľ čo najrýchlejšie prešetriť, odpovedať na ňu a vykonať nápravu. 

Ak by zamestnávateľ sťažnosť ignoroval, alebo by sa vám ešte nebodaj vyhrážal môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. 

Šikana môže nadobudnúť aj znaky trestného činu (vydieranie, ohováranie) alebo priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. V tomto prípade má šikanovaný právo podať trestné oznámenie či oznámenie o priestupku na príslušnom orgáne. V tomto prípade by už ale mal mať dôkazy o tom, že sa pokúšal domôcť  nápravy minimálne formou oficiálnej sťažnosti zamestnávateľovi.  

 

 

Martina | 123jobs.sk | 123jobs Media s.r.o.