Čo je práca na čierno

 

 

Práca na čierno alebo nelegálne zamestnávanie je stále problémom na súčasnom trhu práce. Aj keď sa štát snaží čiernej práci zabrániť rôznymi zákonmi, pokutami, sankciami či informovanosťou zamestnávateľov aj zamestnancov stále sa s nelegálnym zamestnávaním môžete stretnúť.

 

Práca na čierno

Nelegálne zamestnávanie, práca na čierno, švarc systém sú pomenovania pre pracovný stav, kedy zamestnávateľ nechce so svojim zamestnancom uzavrieť pracovnú zmluvu a odvádzať za neho odvody. Neraz sa ale stáva, že aj zamestnanec chce pracovať bez uzatvorenia pracovnej dohody. Vidina vyššej mzdy a neplatenia daní sú lákavou predstavou, ktorá sa môže neskôr veľmi zle vypomstiť. 

 

Nelegálna práca verzus nelegálne zamestnanie 

Práca na čierno je trestným činom, za ktorý vám hrozia dosť prísne sankcie. Podľa zákonov našej republiky je medzi nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou rozdiel. Hrozí tak postih ako zamestnávateľovi tak aj zamestnancovi.

Nelegálna práca – závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre podnikateľa (fyzickú alebo právnickú osobu) a nemá s touto osobou uzavretý pracovnoprávny vzťah. Nelegálna práca sa tak týka zamestnancov bez pracovnej dohody.

Nelegálne zamestnávanie – dopúšťa sa ho zamestnávateľ, ktorý prijíma zamestnanca bez pracovnej zmluvy (prípadne cudzinca, ktorý nemá v SR platný pobyt).

Zamestnávateľom hrozí pokuta od 2 000 do 200 000 euro ak nelegálne zamestnávajú jednu osobu. Ak takto zamestnávajú dve a viac osôb pokuta sa zvyšuje (od 5 000 do 200 000 euro).

Zamestnanec, ktorý robí na čierno spácha priestupok a môže mu byť udelená pokuta až do výšky 331 euro. To ale nie je všetko. Ak bol počas práce na čierno evidovaný na Úrade práce vyškrtne sa z evidencie, musí vrátiť podporu, ktorú v tomto období bral, zanikne mu nárok na podporu v nezamestnanosti a musí si platiť odvody sám (nemocenské poistenie).

Práca na čierno sa na prvý pohľad môže zdať výhodná. Zamestnávateľ za vás neplatí odvody a vy z výplaty nemusíte odvádzať daň. Tento stav sa zdá byť prijateľný pre obe strany (zamestnávateľa a aj zamestnanca).Nedajte sa ale zlákať vidinou vyššieho zárobku. Problém môže nastať kedykoľvek, pokojne aj o pár dní ako sa „zamestnáte“.

 

Prečo sa práca na čierno neoplatí?

Neplatenie odvodov zo mzdy je plusom pre zamestnávateľa ale veľkým mínusom pre zamestnanca. Neplatíte si tak odvody na nemocenské poistenie, invalidný a starobný dôchodok a ani do fondu nezamestnanosti. 

Ak ochoriete nemáte nárok na nemocenskú, ak sa stane nešťastie a vy sa stanete invalidom máte nárok na invalidný dôchodok len v prípade ak ste si ho platili niekoľko rokov. To isté platí aj pre starobný dôchodok. Môže sa stať, že počet odpracovaných rokov potrebných na priznanie starobného dôchodku nebudete mať odrobené práve preto, lebo ste pracovali na čierno.

 

Peniaze bokom

Dnes si už viac podnikateľov dáva na nelegálne zamestnávanie pozor a so zamestnancom sa na pracovnej dohode dohodnú. Nastáva však ďalší problém, na ktorý by ste si mali dávať pozor  a to na „peniaze bokom“. Zamestnávateľ vám oficiálne vyplatí nízku mzdu a zvyšok vám dá na ruku. Vy síce zarobíte dosť, ale oficiálne zarábate len minimum. 

 

Minimálny plat = minimálny dávky

Z tohto minima sa vám odvádzajú odvody a na ich základe sa vám v budúcnosti vypočíta starobný alebo invalidný dôchodok, materská, nemocenská a aj podpora v nezamestnanosti. Aj keď si v súčasnosti môžete žiť z takéhoto platu nad pomery vaša budúcnosť už tak ružovo nevyzerá. Minimálny dôchodok, minimálna nemocenská alebo nízka podpora v nezamestnanosti, všetky dávky, ktoré budete od štátu poberať budú naozaj veľmi nízke.

Ďalšiu podstatnú nevýhodu práce na čierno, alebo pri dávaní časti výplaty „na ruku“ zbadáte ak si budete chcieť zobrať úver z banky. Nebudete mať ako oficiálne preukázať ozajstný príjem a banka vám môže akúkoľvek pôžičku zamietnuť. 

 

Ako spoznať neseriózneho zamestnávateľa

Na prvý pohľad neseriózneho zamestnávateľa nespoznáte. Môžete ho ale spoznať pri pohovore. Ak vám začne rozprávať o príliš vysokých odvodoch zbystrite. Ak vám začne sľubovať vyšší plat, pričom vám bude dávať časť „na ruku“ dajte si pozor. 

Zamestnávateľ má povinnosť zaregistrovať zamestnanca do Sociálnej poisťovne deň pred tým ako začne u neho pracovať (najneskôr pred začatím práce). 

Neseriózneho zamestnávateľa môžete odhaliť aj na webových stránkach Národného inšpektorátu práce. Nájdete tu zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré zákon o nelegálnom zamestnávaní porušili ( tu ). 

Ak už nejaký čas pracujete môžete sa ísť na platenie odvodov vášho zamestnávateľa opýtať do Sociálnej poisťovne. Zistíte tak, či a v akej výške za vás odvádza odvody. Ak zamestnávateľ za vás odvody neplatí nemusíte zúfať. Neplatenie odvodov je dlh zamestnávateľa voči poisťovni, vy nárok na nemocenskú alebo starobný dôchodok máte. Aby ste si ale tento nárok mohli uplatniť potrebujete mať uzavretú pracovnú dohodu aby ste mali ako preukázať, že ste pre konkrétneho zamestnávateľa naozaj pracovali. 

Ak zbadáte, že váš zamestnávateľ neodvádza odvody z celej mzdy požiadajte ho o nápravu. Ak tak nespraví mali by ste si dobre rozmyslieť či u neho zostanete pracovať aj naďalej.

 

 

Martina | 123jobs.sk | 123jobs Media s.r.o.