Ako napísať motivačný list

 

 

Ak ste si mysleli, že perfektne napísaný životopis vám umožní získať prácu vašich snov nemusí tomu tak byť vždy.  Pri hľadaní práce ste už určite natrafili na inzeráty, kde zamestnávateľ okrem životopisu požaduje aj zaslanie motivačného listu. S touto požiadavkou sa v poslednom čase môžete stretávať čoraz častejšie. Čo je motivačný list, prečo ho napísať a čo má obsahovať? Poradíme vám ako dobrý motivačný list napísať.

 

Čo je motivačný list

Motivačný list je v podstate sprievodný list vášho životopisu, z ktorého sa budúci zamestnávateľ veľa o vás, ako o jedincovi, nedozvie. V životopise síce je o vás všetko ohľadom vzdelania, predchádzajúcich zamestnaní, vašich záujmoch a prednostiach. Nie je v ňom ale napísané prečo ste sa rozhodli zamestnať práve v danej spoločnosti, čo ovládate a ako to viete využiť v pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate.

 

Curriculum vitae verzus motivačný list

Hlavný rozdiel medzi životopisom a motivačným listom je uhoľ pohľadu. V životopise ste síce uviedli svoje vzdelanie, ale nepovedali ste v ňom čo ste sa naučili. 

Ak ste sa napríklad vyučili za kuchára napíšete to do životopisu. Ak ste sa počas praxe ale zdokonalili napríklad v talianskej kuchyni môžete to napísať do motivačného listu. Zároveň do listu pripíšte ako svoje znalosti z oblasti talianskej kuchyne využijete na pozícii, o ktorú sa uchádzate.

 

Ako napísať motivačný list

Maximálna dĺžka motivačného listu by mala byť na jednu stranu A4. Dlhšie listy zamestnávateľ čítať nebude, prípadne si prečíta len začiatok. 

Na začiatku listu uvádzajte vždy hlavičku, kde budú vaše kontaktné údaje a kontaktné údaje spoločnosti, ktorej list adresujete.

V závislosti od toho v akom formáte máte napísaný životopis (štruktúrovaný, grafický, beletrizovaný,...) píšte aj tento list. Motivačný list by mal byť delený na odseky, určite ho nepíšte v celku.

Gramatika, pravopis – tak ako pri životopise tak aj pri motivačnom liste si dajte  záležať na gramatike. 

 

Čo má obsahovať motivačný list

Celkovo by mal motivačný list obsahovať 3 základné informácie, ktoré je dobré  oddeliť do jednotlivých odsekov.

  • Ako prvé napíšte prečo ste sa rozhodli reagovať práve na ich inzerát. Povedzte čo vás oslovilo, prečo si myslíte, že ste na danú pracovnú pozíciu vhodný kandidát. Spomeňte dobré meno spoločnosti, dobré pracovné podmienky a pod.
  • V ďalšej časti napíšte o svojich dosiahnutých pracovných úspechoch. Môžete uviesť aj konkrétne výsledky. Napíšte čo vám ide najlepšie.
  • Schopnosti a zručnosti zmieňte v poslednej časti listu. Spomeňte hlavne tie, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Povedzte prečo by ste mohli byť pre spoločnosť prínosom (pracujete v kolektíve, viete viesť tím, ....)

 

Buďte úprimný

Nemusíte sa obávať spomenúť aj svoje nedostatky. Motivačný list bude pôsobiť vierohodnejšie. Pri spomenutí svojich nedostatkov nezabudnite uviesť, že sa snažíte na nich pracovať. Nezabúdajte ale, že v motivačnom liste píšete o svojich kladoch. Vaše nedostatky by určite nemali prevýšiť vaše plusy.

 

Informujte sa

Zistite si informácie o spoločnosti. Prezrite si ich stránky na internete alebo profily na sociálnych sieťach. Tieto informácie zakomponujte do motivačného listu. Spoločnosť tak zistí, že o danú pracovnú pozíciu máte naozaj záujem.

 

Relevantné informácie

Do motivačného listu napíšte len informácie, ktoré súvisia so spoločnosťou a pracovnou pozíciou. Čo zamestnávateľ požaduje nájdete často v samotnom inzeráte (požiadavky na zamestnanca), zamerajte sa na ne.

 

 

Martina | 123jobs.sk | 123jobs Media s.r.o.